Kompleksowa realizacja wystawy stałej w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. Postępowanie nr 3/2020

To jest starsza wersja wpisu, opublikowana 21 stycznia 2021 o 17:21:28. Opis zmian możesz sprawdzić poniżej lub przejść do aktualnej wersji.

miniPortal link do postępowania :
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a58a0345-bc2d-4bfd-90fe-16f4b8f53989

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Link do narzędzia:
https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl

 

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający przekazał w dniu 21.01.2020 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie o treści zawartej w niniejszym PDFie
Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2020-12-18 14:51:25
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2021-07-05 10:01:07
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

Zmiany:

21 stycznia 2021 o 17:21:28Aktualna wersja
Treść
miniPortal link do postępowania : miniPortal link do postępowania :
https://miniportal.uzp.gov.pl/ Postepowania/ a58a0345-bc2d- 4bfd-90fe-16f4b8f53989 https://miniportal.uzp.gov.pl/ Postepowania/ a58a0345-bc2d- 4bfd-90fe-16f4b8f53989
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Link do narzędzia: Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Link do narzędzia:
https://espd.uzp.gov.pl/ filter?lang=pl https://espd.uzp.gov.pl/ filter?lang=pl
   
<div dir="auto"><strong>UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.</strong></div>  <div dir="auto"><strong>UWAGA! Nowy termin składania i otwarcia ofert: 01.03.2021r.< /strong></div>
<div dir="auto">Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający przekazał w dniu 21.01.2020 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie o treści zawartej w niniejszym PDFie</div>  
  <div dir="auto"></div>
Data wygaśnięcia
20210617 20210225
Pliki do pobrania

opis:
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2020/12/Przedłużenie-terminu-składania-ofert-Wystawa-MAIP-02-02-2021.doc
opis: Przedłużenie terminu składania ofert
Pliki do pobrania

opis:
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2020/12/Odpowiedz-na-pytani-Wystawa-MAIP-16-02-2020.doc
opis: Odpowiedzi na pytania i przedłużenie terminu składania ofert
Pliki do pobrania

opis:
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2020/12/Odpowiedz-na-pytanie-Wystawa-MAIP-19-02-2021.doc
opis: Odpowiedź na pytanie 19.02.2021
Pliki do pobrania

opis:
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2020/12/Odp-na-pytani-Wystawa-MAIP-23-02-2021.docx
opis: Odpowiedź na pytanie 23.02.2021
Pliki do pobrania

opis:
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2020/12/Odpowiedź-25.02.2021.odt
opis: Odpowiedź na pytanie 25.02.2021
Pliki do pobrania

opis:
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2020/12/Informacja-z-otwarcia-ofert-01.03.2021r..odt
opis: Informacja z otwarcia ofert 01.03.2021
Pliki do pobrania

opis:
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2020/12/CCF20210607.pdf
opis: Ogłoszenie o wyniku postępowania
Pliki do pobrania

opis:
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2020/12/2021-OJS124-328161-pl.pdf
opis: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia