Usługi porządkowe świadczone na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług porządkowych świadczonych na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa. Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. […]

Data publikacji: 20 marca 2024
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Dostawa sprzętu fotograficznego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Dostawę sprzętu fotograficznego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.   Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. […]

Data publikacji: 20 października 2023
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie   Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.   Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia […]

Data publikacji: 10 października 2023
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Najem powierzchni użytkowej w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni

Najem powierzchni użytkowej w budynku Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu jest samorządowa instytucja kultury – Muzeum Azji i Pacyfiku, z siedzibą przy ul. Solec 24 w Warszawie, wpisana do Rejestru lnstytucji Kultury m.st. Warszawy pod nr 8/99, NIP 526- 025-00-15, zwana w dalszej części ,,Organizatorem”. […]

Data publikacji: 6 września 2023
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Dostawa sprzętu komputerowego

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę sprzętu komputerowego”. Oznaczenie sprawy: 2/2023. Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40234842-f94f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Data publikacji: 24 maja 2023
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Usługi porządkowe świadczone na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług porządkowych świadczonych na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa. Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. […]

Data publikacji: 13 kwietnia 2023
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Rozeznanie rynku) Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)z uwagi na wartość zamówienia w zw. […]

Data publikacji: 21 lutego 2023
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługi całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego

Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługi całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego.   Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia […]

Data publikacji: 1 lutego 2023
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Administrowanie stroną internetową Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących administrowania stroną internetową Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa. Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) […]

Data publikacji: 18 stycznia 2023
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Dostawa i montaż szafek do szatni w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących dostawy i montażu szafek do szatni w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa.   INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytanie ofertowe, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty. Zestawienie złożonych ofert: […]

Data publikacji: 21 września 2022
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne