Dostawa i montaż klimatyzatorów do Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza do składania ofert na Dostawę i montaż klimatyzatorów do Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) z uwagi na wartość zamówienia w zw. […]

Data publikacji: 4 lipca 2024
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP

Zakup osuszaczy i nawilżaczy do ochrony zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.

Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Zakup osuszaczy i nawilżaczy do ochrony zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.   Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z […]

Data publikacji: 26 czerwca 2024
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Zakup osuszaczy i nawilżaczy do ochrony zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Zakup osuszaczy i nawilżaczy do ochrony zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.   Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z […]

Data publikacji: 10 czerwca 2024
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Zakup osuszaczy i nawilżaczy do ochrony zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Zakup osuszaczy i nawilżaczy do ochrony zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.   Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z […]

Data publikacji: 29 maja 2024
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Dostawa z montażem lamp do Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Dostawę z montażem lamp do Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.   Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. […]

Data publikacji: 27 maja 2024
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Usługi porządkowe świadczone na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług porządkowych świadczonych na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa. Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. […]

Data publikacji: 20 marca 2024
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Dostawa sprzętu fotograficznego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Dostawę sprzętu fotograficznego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.   Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. […]

Data publikacji: 20 października 2023
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie   Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.   Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia […]

Data publikacji: 10 października 2023
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Najem powierzchni użytkowej w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni

Najem powierzchni użytkowej w budynku Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu jest samorządowa instytucja kultury – Muzeum Azji i Pacyfiku, z siedzibą przy ul. Solec 24 w Warszawie, wpisana do Rejestru lnstytucji Kultury m.st. Warszawy pod nr 8/99, NIP 526- 025-00-15, zwana w dalszej części ,,Organizatorem”. […]

Data publikacji: 6 września 2023
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Dostawa sprzętu komputerowego

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę sprzętu komputerowego”. Oznaczenie sprawy: 2/2023. Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40234842-f94f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Data publikacji: 24 maja 2023
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne