Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Rozeznanie rynku) Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)z uwagi na wartość zamówienia w zw. […]

Data publikacji: 21 lutego 2023
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługi całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego

Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługi całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego.   Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia […]

Data publikacji: 1 lutego 2023
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Administrowanie stroną internetową Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących administrowania stroną internetową Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa. Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) […]

Data publikacji: 18 stycznia 2023
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Dostawa i montaż szafek do szatni w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących dostawy i montażu szafek do szatni w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa.   INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytanie ofertowe, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty. Zestawienie złożonych ofert: […]

Data publikacji: 21 września 2022
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Usługi porządkowe świadczone na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w zakresie usług porządkowych świadczone na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie   Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan dokumentów podpisany przez Wykonawcę) do dnia 21.04.2022 r. godz. 12.00 na adres: Muzeum Azji i Pacyfiku […]

Data publikacji: 13 kwietnia 2022
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Dostawa wraz z montażem systemu FM audioguide i tourguide dla Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących dostawy wraz z  montażem systemu FM audioguide i tourguide dla Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul Solec 24, 00-403 Warszawa.   Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan dokumentów podpisany przez Wykonawcę) do dnia 15. […]

Data publikacji: 7 października 2021
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.   Działając na podstawie art. […]

Data publikacji: 29 grudnia 2020
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Kompleksowa realizacja wystawy stałej w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. Postępowanie nr 3/2020

miniPortal link do postępowania : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a58a0345-bc2d-4bfd-90fe-16f4b8f53989 Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Link do narzędzia: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl   UWAGA! Nowy termin składania i otwarcia ofert: 01.03.2021r.

Data publikacji: 18 grudnia 2020
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Bieżąca konserwacja i serwis systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Bieżącą konserwacja i serwis systemusygnalizacji pożaru i oddymiania w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”. Muzeum Azji i Pacyfiku wprowadza następujące zmiany w zapytaniu ofertowym. W tytule zaproszenia do składania ofert wykreśla się słowo „oddymiania”.  W […]

Data publikacji: 4 maja 2020
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Usługi porządkowe świadczone na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług porządkowych świadczonych na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa   Informujemy, że termin składania ofert zostaje przedłużony do 26.03.2020. Oferty prosimy dostarczać do Sekretariatu Muzeum w godzinach 9.00-14.00     W […]

Data publikacji: 11 marca 2020
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne