Zasady korzystania z biuletynu

Podstawa prawna zamieszczanych informacji

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) – określa, jakie informacje publiczne zamieszczone powinny być w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposób ich udostępnienia.
Rozporządzenie z 18 stycznia 2007 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 10, poz. 68) – wyszczególnia standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw administracji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz standardy zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Nawigacja i wyszukiwanie informacji

W górnej części strony zamieszczony jest baner BIP, po kliknięciu w który zostaniemy przeniesieni do strony głównej BIP – Muzeum Azji i Pacyfiku (dalej MAiP) . Niezależnie, w jakiej części BIP MAiP  się znajdujemy, kliknięcie w górny baner przeniesie nas na stronę główną BIP MAiP.

W dolnej części strony (stopka) znajdują się menu pomocnicze w którym umieszczone zostały:

  • link do mapy strony (Mapa biuletynu),
  • link do informacji o zasadach korzystania z biuletynu,
  • link do strony z informacją o polityce prywatności,
  • link do rejestru zmian.

W dolnej części strony (stopka) znajduje się informacje o redakcji Biuletynu Informacji Publicznej MAiP,

W środkowej części strony zawarte są wybrane przez użytkownika informacje.

 

Na każdej ze stron umieszczona jest stopka zawierająca:

  1. datę stworzenia informacji – automatycznie generowana data pierwszej zmiany wprowadzonej na danej stronie
  2. datę ostatniej modyfikacji  – automatycznie generowana data ostatniej zmiany wprowadzonej na danej stronie
  3. imię i nazwisko twórcy informacji  – dane osoby, która jest autorem opublikowanej informacji.
  4. imię i nazwisko osoby wprowadzającej tekst na stronie.

5) rejestr zmian dokonanych na stronie –  zawierają  informacje na temat wszystkich zmian dokonanych na danej stronie. W szczególności dotyczy to daty dokonania poszczególnej zmiany, typu zmiany. Rejestr pozwala użytkownikowi prześledzić wszystkie zmiany w wersji strony, które zostały wprowadzone podczas kolejnych edycji. Kolorem zielonym oznaczone są frazy, które zostały dodane, natomiast kolorem czerwonym usunięte z danej wersji. Dodatkowo każdorazowo automatycznie aktualizowana jest informacja w stopce dotycząca danych redaktora merytorycznego i zatwierdzającego kolejną wersję strony.

 

Rekrutacja pracowników

W zakładce Rekrutacja pracowników znajdziesz zarówno aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy, jak i wyniki naborów w zakończonych już postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Część informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie posiada format załączników. Są to:

.pdf – Portable Document Format. Do odczytania dokumentów zapisanych w tym formacie niezbędny jest bezpłatny program Adobe Reader (do pobrania ze strony);
.doc – dokument programu Microsoft Word. Do jego odczytania wystarczy przeglądarka internetowa lub bezpłatny program OpenOffice (do pobrania ze strony);
.xls – dokument programu Microsoft Excel. Do jego odczytania wystarczy przeglądarka internetowa lub bezpłatny program OpenOffice (do pobrania ze strony);
.rtf – Rich Text Format. Format ten pozwala zaprezentować informacje tekstowe, zachowując jednolity wygląd tekstu niezależnie od używanego systemu operacyjnego.
WINRAR/ZIP – program WinRAR lub ZIP do kompresji plików