Zakup osuszaczy i nawilżaczy do ochrony zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.

Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Zakup osuszaczy i nawilżaczy do ochrony zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.   Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z […]

Data publikacji: 26 czerwca 2024
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Zakup osuszaczy i nawilżaczy do ochrony zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Zakup osuszaczy i nawilżaczy do ochrony zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.   Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z […]

Data publikacji: 10 czerwca 2024
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Zakup osuszaczy i nawilżaczy do ochrony zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Zakup osuszaczy i nawilżaczy do ochrony zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.   Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z […]

Data publikacji: 29 maja 2024
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Dostawa z montażem lamp do Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Dostawę z montażem lamp do Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.   Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. […]

Data publikacji: 27 maja 2024
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Usługi porządkowe świadczone na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług porządkowych świadczonych na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa. Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. […]

Data publikacji: 20 marca 2024
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Dostawa sprzętu fotograficznego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Dostawę sprzętu fotograficznego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.   Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. […]

Data publikacji: 20 października 2023
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie   Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.   Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia […]

Data publikacji: 10 października 2023
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Najem powierzchni użytkowej w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni

Najem powierzchni użytkowej w budynku Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu jest samorządowa instytucja kultury – Muzeum Azji i Pacyfiku, z siedzibą przy ul. Solec 24 w Warszawie, wpisana do Rejestru lnstytucji Kultury m.st. Warszawy pod nr 8/99, NIP 526- 025-00-15, zwana w dalszej części ,,Organizatorem”. […]

Data publikacji: 6 września 2023
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Usługi porządkowe świadczone na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług porządkowych świadczonych na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa. Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. […]

Data publikacji: 13 kwietnia 2023
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Rozeznanie rynku) Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)z uwagi na wartość zamówienia w zw. […]

Data publikacji: 21 lutego 2023
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne