Dostawa sprzętu komputerowego

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę sprzętu komputerowego”. Oznaczenie sprawy: 2/2023. Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40234842-f94f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Data publikacji: 24 maja 2023
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługi całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego

Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługi całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego.   Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia […]

Data publikacji: 1 lutego 2023
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.   Działając na podstawie art. […]

Data publikacji: 29 grudnia 2020
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Kompleksowa realizacja wystawy stałej w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. Postępowanie nr 3/2020

miniPortal link do postępowania : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a58a0345-bc2d-4bfd-90fe-16f4b8f53989 Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Link do narzędzia: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl   UWAGA! Nowy termin składania i otwarcia ofert: 01.03.2021r.

Data publikacji: 18 grudnia 2020
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Postępowanie Nr 2/2020

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Postępowanie Nr 2/2020. Treść ogłoszenia umieszczona jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 511626-N-2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5d77f60d-980d-487b-9c08-904949bbfffd Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540029858-N-2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/a0e26ceb-1b8b-4644-b18f-25b5e30a9ad5 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczone jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510094917-N-2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c3b8206f-1bfa-42de-8047-1e12297b04d0 Ogłoszenieo […]

Data publikacji: 11 lutego 2020
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie Treść ogłoszenia umieszczona jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 505360-N-2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a86fc1a4-7858-43bf-b4a7-7ef963d03cb7   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540016111-N-2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/25d9023e-3546-4759-a71f-8adf494d16c3   Postępowanie zostało unieważnione Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. Wartość oferty ocenionej […]

Data publikacji: 22 stycznia 2020
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie Treść ogłoszenia umieszczona jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 602998-N-2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c13004e6-1358-4318-9602-92a81b81b157   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się pod nr 540214178-N-2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/a3fe60b3-7fd5-4a77-b0df-263989cf8dd5   Postępowanie zostało unieważnione Podstawa prawna art.  93  ust.  1  pkt  4) ustawy  Pzp. Oferta z najniższą […]

Data publikacji: 26 września 2019
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługi całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.

Data publikacji: 7 grudnia 2018
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych na potrzeby ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych na potrzeby ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w ramach zadania pn.: „Podróż na Wschód-nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku” finansowanego z środków Województwa Mazowieckiego drugie postępowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Data publikacji: 20 lipca 2018
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne