Dostawa wraz z montażem systemu FM audioguide i tourguide dla Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących dostawy wraz z  montażem systemu FM audioguide i tourguide dla Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul Solec 24, 00-403 Warszawa.   Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan dokumentów podpisany przez Wykonawcę) do dnia 15. […]

Data publikacji: 7 października 2021
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.   Działając na podstawie art. […]

Data publikacji: 29 grudnia 2020
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Kompleksowa realizacja wystawy stałej w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. Postępowanie nr 3/2020

miniPortal link do postępowania : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a58a0345-bc2d-4bfd-90fe-16f4b8f53989 Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Link do narzędzia: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl   UWAGA! Nowy termin składania i otwarcia ofert: 01.03.2021r.

Data publikacji: 18 grudnia 2020
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Bieżąca konserwacja i serwis systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Bieżącą konserwacja i serwis systemusygnalizacji pożaru i oddymiania w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”. Muzeum Azji i Pacyfiku wprowadza następujące zmiany w zapytaniu ofertowym. W tytule zaproszenia do składania ofert wykreśla się słowo „oddymiania”.  W […]

Data publikacji: 4 maja 2020
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Usługi porządkowe świadczone na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług porządkowych świadczonych na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa   Informujemy, że termin składania ofert zostaje przedłużony do 26.03.2020. Oferty prosimy dostarczać do Sekretariatu Muzeum w godzinach 9.00-14.00     W […]

Data publikacji: 11 marca 2020
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Postępowanie Nr 2/2020

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Postępowanie Nr 2/2020. Treść ogłoszenia umieszczona jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 511626-N-2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5d77f60d-980d-487b-9c08-904949bbfffd Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540029858-N-2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/a0e26ceb-1b8b-4644-b18f-25b5e30a9ad5 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczone jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510094917-N-2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c3b8206f-1bfa-42de-8047-1e12297b04d0 Ogłoszenieo […]

Data publikacji: 11 lutego 2020
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie Treść ogłoszenia umieszczona jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 505360-N-2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a86fc1a4-7858-43bf-b4a7-7ef963d03cb7   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540016111-N-2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/25d9023e-3546-4759-a71f-8adf494d16c3   Postępowanie zostało unieważnione Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. Wartość oferty ocenionej […]

Data publikacji: 22 stycznia 2020
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie Treść ogłoszenia umieszczona jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 602998-N-2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c13004e6-1358-4318-9602-92a81b81b157   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się pod nr 540214178-N-2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/a3fe60b3-7fd5-4a77-b0df-263989cf8dd5   Postępowanie zostało unieważnione Podstawa prawna art.  93  ust.  1  pkt  4) ustawy  Pzp. Oferta z najniższą […]

Data publikacji: 26 września 2019
kategoria: Podlegające ustawie PZP, archiwalne

Remont i serwis urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących remontu i serwisu urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa.  

Data publikacji: 28 sierpnia 2019
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dotyczącej budowy zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.

Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w zakresie opracowania dokumentacji projektowo kosztowej dotyczącej budowy zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji w Muzeum Azji i Pacyfiku  im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.

Data publikacji: 24 czerwca 2019
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP, archiwalne