Dostawa sprzętu komputerowego

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę sprzętu komputerowego”. Oznaczenie sprawy: 2/2023.
Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2023-05-24 15:05:44
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2023-05-24 15:05:44
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

Brak wcześniejszych wersji oraz brak historii zmian dla tego wpisu.