Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

 

Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.

 

Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) z uwagi na wartość zamówienia w zw. z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytania ofertowe, do Zamawiającego wpłynęło łącznie 10 ofert, złożonych przez:

Część I przedmiotu zamówienia – 8 ofert:

Nr oferty Oferent

(nazwa, adres)

Cena ofertowa (brutto)
2 Centrum Informatyczne Polsoft
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c.

ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa

13.776,00 zł
3 TAS Tomasz Orlikowski

ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno

14.602,56 zł
5 iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

13.987,56 zł
6 Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

14.942,04 zł
7 Pomarex Sp. z o.o.

ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin

13.776,00 zł
8 Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski

al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa

14.103,20 zł
9 Rafał Kunysz PCCOM

ul. Głogowska 22/115, 45-315 Opole

14.300,00 zł
10 FHU Horyzont Krzysztof Lech

ul. Parkowa 6, 38-300 Gorlice

14.022,00 zł

Część II przedmiotu zamówienia – 6 ofert.

Nr oferty Oferent

(nazwa, adres)

Cena ofertowa (brutto)
3 TAS Tomasz Orlikowski

ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno

24.825,09 zł
4 Sietom Sp. z o.o.

ul. Rakietowa 22, 80-298 Gdańsk

31.930,80 zł
5 iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

24.678,72 zł
6 Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

22.767,30 zł
9 Rafał Kunysz PCCOM

ul. Głogowska 22/115, 45-315 Opole

28.691,00 zł
10 FHU Horyzont Krzysztof Lech

ul. Parkowa 6, 38-300 Gorlice

26.199,00 zł

Część III przedmiotu zamówienia – 7 ofert.

Nr oferty Oferent

(nazwa, adres)

Cena ofertowa (brutto)
1 PC-NET Dobrosław Chęciński

ul. Władysława Bartoszewskiego 22-24, 78-400 Szczecinek

6.885,54 zł
2 Centrum Informatyczne Polsoft Arkadiusz
Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c.

ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa

7.017,15 zł
3 TAS Tomasz Orlikowski

ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno

7.254,54 zł
5 iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

6.864,63 zł
6 Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

7.425,51 zł
7 Pomarex Sp. z o.o.

ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin

6.211,50 zł
8 Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski

al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa

7.045,42 zł

Część IV przedmiotu zamówienia – 6 ofert.

Nr oferty Oferent

(nazwa, adres)

Cena ofertowa (brutto)
2 Centrum Informatyczne Polsoft
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c.

ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa

3.542,40 zł
3 TAS Tomasz Orlikowski

ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno

3.744,12 zł
5 iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

3.355,44 zł
6 Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

3.768,72 zł
7 Pomarex Sp. z o.o.

ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin

3.517,80 zł
8 Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski

al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa

3.444,24 zł

Część V przedmiotu zamówienia – 6 ofert.

Nr oferty Oferent

(nazwa, adres)

Cena ofertowa (brutto)
2 Centrum Informatyczne Polsoft
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c.

ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa

3.198,00 zł
3 TAS Tomasz Orlikowski

ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno

2.846,22 zł
5 iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

3.269,34 zł
6 Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

3.384,96 zł
7 Pomarex Sp. z o.o.

ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin

3.271,80 zł
8 Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski

al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa

3.215,84 zł

Oferty zostały złożone w terminie określonym przez Zamawiającego oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawców.

Wykonawcy, składając stosowne oświadczenia w treści ofert wykazali wstępnie, że zaoferowany asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego oraz że nie podlegają wykluczeniu.

Zestawienie ofert i miejsce w rankingu:

Część I przedmiotu zamówienia

Nr oferty Cena ofertowa brutto Liczba punktów Miejsce w rankingu
2 Centrum Informatyczne Polsoft
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c.

ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa

100,00 I
3 TAS Tomasz Orlikowski

ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno

94,34 VI
5 iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

98,49 II
6 Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

92,20 VII
7 Pomarex Sp. z o.o.

ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin

100,00 I
8 Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski

al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa

97,68 IV
9 Rafał Kunysz PCCOM

ul. Głogowska 22/115, 45-315 Opole

96,34 V
10 FHU Horyzont Krzysztof Lech

ul. Parkowa 6, 38-300 Gorlice

98,25 III

Pierwsze miejsce w rankingu uzyskało dwóch Wykonawców: Centrum Informatyczne Polsoft Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c. (oferta nr 2) oraz Pomarex Sp. z o.o. (oferta nr 7). Zaproponowali oni takie same ceny.

Zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

Zamawiający działając na podstawie ust. 6.5 Zapytania ofertowego wezwał Wykonawców, którzy złożyli te oferty nr 2 i 7 do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen brutto wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykonawcy udzielili odpowiedzi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

  1. Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 (Centrum Informatyczne Polsoft Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c.) przesłał ofertę dodatkową na kwotę 13.702,20 zł brutto;
  2. Wykonawca, który złożył ofertę nr 7 (Pomarex Sp. z o.o.) przesłał ofertę dodatkową na kwotę 13618,56 zł brutto.

Biorąc powyższe pod uwagę ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca, który pierwotnie złożył ofertę nr 7 tj. Pomarex Sp. z o.o. Oferta tego Wykonawcy jest najtańsza i spełnia wymagania Zamawiającego.

Część II przedmiotu zamówienia

Nr oferty Cena ofertowa brutto Liczba punktów Miejsce w rankingu
3 TAS Tomasz Orlikowski

ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno

91,71 III
4 Sietom Sp. z o.o.

ul. Rakietowa 22, 80-298 Gdańsk

71,30 VI
5 iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

92,25 II
6 Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

100,00 I
9 Rafał Kunysz PCCOM

ul. Głogowska 22/115, 45-315 Opole

79,35 V
10 FHU Horyzont Krzysztof Lech

ul. Parkowa 6, 38-300 Gorlice

86,90 IV

Część III przedmiotu zamówienia

Nr oferty Cena ofertowa brutto Liczba punktów Miejsce w rankingu
1 PC-NET Dobrosław Chęciński

ul. Władysława Bartoszewskiego 22-24, 78-400 Szczecinek

90,21 III
2 Centrum Informatyczne Polsoft
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c.

ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa

88,52 IV
3 TAS Tomasz Orlikowski

ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno

85,62 VI
5 iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

90,49 II
6 Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

83,65 VII
7 Pomarex Sp. z o.o.

ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin

100,00 I
8 Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski

al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa

88,16 V

Część IV przedmiotu zamówienia

Nr oferty Cena ofertowa brutto Liczba punktów Miejsce w rankingu
2 Centrum Informatyczne Polsoft
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c.

ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa

94,72 IV
3 TAS Tomasz Orlikowski

ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno

89,62 V
5 iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

100,00 I
6 Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

89,03 VI
7 Pomarex Sp. z o.o.

ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin

95,38 III
8 Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski

al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa

97,42 II

Część V przedmiotu zamówienia

Nr oferty Cena ofertowa brutto Liczba punktów Miejsce w rankingu
2 Centrum Informatyczne Polsoft
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c.

ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa

100,00 I
3 TAS Tomasz Orlikowski

ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno

Oferta odrzucona (asortyment niezgodny z wymaganiami).
5 iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

97,82 III
6 Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

94,48 V
7 Pomarex Sp. z o.o.

ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin

97,74 IV
8 Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski

al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa

99,44 II

Uwzględniając powyższe wybrano:

  • do części I przedmiotu zamówieniaofertę Nr 7 – Pomarex Sp. z o.o., ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin;
  • do części II przedmiotu zamówieniaofertę Nr 6 – Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock;
  • do części III przedmiotu zamówieniaofertę Nr 7 – Pomarex Sp. z o.o., ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin;
  • do części IV przedmiotu zamówieniaofertę Nr 5 – iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała;
  • do części V przedmiotu zamówieniaofertę Nr 2 – Centrum Informatyczne Polsoft Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa.

Z wybranymi wykonawcami zostaną podpisane umowy na realizację przedmiotowych dostaw.

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2023-10-10 14:16:29
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2023-10-24 08:18:38
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Józef Zalewski

Wersje / Historia zmian: