Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Rozeznanie rynku)
Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)z uwagi na wartość zamówienia w zw. z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy. Rozeznanie rynku może prowadzić do wyboru Wykonawcy.

 

Wyniki postępowania:

Do Muzeum Azji i Pacyfiku wpłynęło w terminie 6 ofert. Wybrana została oferta firmy Promyk Consulto Paweł Pogorzelski,  ul. Akacjowa 24, 16-075 Zawady

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2023-02-21 13:47:42
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2023-03-08 11:24:10
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

  • 8 marca 2023 o 11:24:10 [aktualna wersja] Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
  • 21 lutego 2023 o 13:47:42 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: utworzenie dokumentu