Bieżąca konserwacja i serwis systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Bieżącą konserwacja i serwis systemusygnalizacji pożaru i oddymiania w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.

Muzeum Azji i Pacyfiku wprowadza następujące zmiany w zapytaniu ofertowym.

W tytule zaproszenia do składania ofert wykreśla się słowo „oddymiania”.  W pkt 2.1 określającym przedmiot zamówienia skreśla się słowo „oddymiania”.

W punkcie 31 zmianie ulega ilość gaśnic z 30 szt. na 39 szt.. W punkcie 32 zmianie ulega ilość hydrantów z 4 szt. na 9 szt.

Pytania i odpowiedzi związane z postępowaniem:
1. Z ilu elementów (czujki, ropy, moduły) składają się wymienione systemy SSP dla centrali FP2864C , i dla centrali Ignis?
2.Czy zadymienie 100% czujek ma się odbywać zawsze kwartalnie czy można rozłożyć np. po 25% na kwartał?
3. Czy jest wizualizacja systemu SSP? Jeżeli tak to jaka?
4. Ile  na obiekcie jest central oddymiania i klap/siłowników do niego podłączonych?
5. Czy występują miejsca gdzie dostęp do elementów systemu wymaga użycia rusztowania?
6. W jakich godzinach będzie możliwe wykonywanie prac konserwacyjnych.
Odpowiedzi:
1. Dla centrali FP28646- 215 czujek ROP ponadto ręczne ostrzegawcze pożarowe i moduły stereujące w ilości 41 sztuk, dla Centrali Ignis, 8 stref, 50 elementów.
2. Zadymianie bylo 25% na kwartał.
3. Ponieważ jesteśmy po operacji porządkowania czujek, dokumentacja dotycząca  systemu SSP zostanie przekazana przez wykonawcę w poniedziałek.
4. Na obiekcie brak centrali oddymiania , system jest częścią składową istniejącej centrali. System posiada 25 klap.
5. Raczej nie, drabina wystarcza.
6. W godz. Od 7.00 do 16.00.
Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2020-05-04 11:25:07
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2020-05-08 18:03:39
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

  • 8 maja 2020 o 18:03:39 [aktualna wersja] Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
  • 7 maja 2020 o 13:22:30 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
  • 4 maja 2020 o 11:28:34 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
  • 4 maja 2020 o 11:25:07 Osoba zmieniająca: , opis zmiany: utworzenie dokumentu