Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Postępowanie Nr 2/2020

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Postępowanie Nr 2/2020.

Treść ogłoszenia umieszczona jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 511626-N-2020

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5d77f60d-980d-487b-9c08-904949bbfffd

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540029858-N-2020

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/a0e26ceb-1b8b-4644-b18f-25b5e30a9ad5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczone jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510094917-N-2020

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c3b8206f-1bfa-42de-8047-1e12297b04d0

Ogłoszenieo zmianie ogłoszenia jest umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z nr 540096715-N-2020

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/9e5cc022-12fc-40f8-aac4-b11428b3c336
Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2020-02-11 23:32:56
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2020-06-03 12:11:39
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian: