Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Treść ogłoszenia umieszczona jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 602998-N-2019

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c13004e6-1358-4318-9602-92a81b81b157

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się pod nr 540214178-N-2019

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/a3fe60b3-7fd5-4a77-b0df-263989cf8dd5

 

Postępowanie zostało unieważnione

Podstawa prawna art.  93  ust.  1  pkt  4) ustawy  Pzp. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny najniższej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510225406-N-2019

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c25418fe-dfd2-455e-a21e-e8837c2391d8

 

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2019-09-26 11:40:06
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2019-10-22 12:10:48
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian: