Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

To jest starsza wersja wpisu, opublikowana 8 stycznia 2021 o 14:39:42. Opis zmian możesz sprawdzić poniżej lub przejść do aktualnej wersji.

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia
oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2020-12-29 14:09:04
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2021-01-28 12:27:18
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

Zmiany:

8 stycznia 2021 o 14:39:42Aktualna wersja
Treść
Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia
oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.
   
  Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w dniu 27.01.2021 r. udzielił zamówienia na świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania tj. „Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. Postępowanie na usługi społeczne nr 4/2020" podpisując z Wykonawcą - konsorcjum firm: TARGET Spółka Jawna Anna Łada Marcin Rokicki, ul. Gwiaździsta 15A/400, 01-651 Warszawa (lider konsorcjum) i ASPEKT sp. z o.o., ul. Modlińska 51/223, 03-199 Warszawa (partner konsorcjum)  umowę nr 1/RZP-US/2021 z 27.01.2021 r. – wartość umowy 522 688,50 zł brutto (cena ryczałtowa za 1 miesiąc 20 907,54 zł brutto).
Pliki do pobrania

opis:
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2020/12/Informacja-z-otwarcia-ofert-ochrona-2021-MAiP.odt
opis: Informacja z otwarcia ofert
Pliki do pobrania

opis:
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2020/12/Ogłoszenie-o-wyniku-postępowania.pdf
opis: Ogłoszenie o wyniku postępowania