Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Postępowanie Nr 2/2020

To jest starsza wersja wpisu, opublikowana 1 czerwca 2020 o 14:17:25. Opis zmian możesz sprawdzić poniżej lub przejść do aktualnej wersji.

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Postępowanie Nr 2/2020.

Treść ogłoszenia umieszczona jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 511626-N-2020

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5d77f60d-980d-487b-9c08-904949bbfffd

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540029858-N-2020

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/a0e26ceb-1b8b-4644-b18f-25b5e30a9ad5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczone jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510094917-N-2020

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c3b8206f-1bfa-42de-8047-1e12297b04d0

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2020-02-11 23:32:56
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2020-06-03 12:11:39
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

Zmiany:

1 czerwca 2020 o 14:17:25Aktualna wersja
Treść
Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Postępowanie Nr 2/2020. Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Postępowanie Nr 2/2020.
Treść ogłoszenia umieszczona jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 511626-N-2020 Treść ogłoszenia umieszczona jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 511626-N-2020
https://bzp.uzp.gov.pl/ ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id= 5d77f60d-980d- 487b-9c08-904949bbfffd https://bzp.uzp.gov.pl/ ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id= 5d77f60d-980d- 487b-9c08-904949bbfffd
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540029858-N-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540029858-N-2020
https://bzp.uzp.gov.pl/ ZP406/Preview/ a0e26ceb-1b8b- 4644-b18f-25b5e30a9ad5 https://bzp.uzp.gov.pl/ ZP406/Preview/ a0e26ceb-1b8b- 4644-b18f-25b5e30a9ad5
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczone jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510094917-N-2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczone jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510094917-N-2020
https://bzp.uzp.gov.pl/ ZP403/Preview/ c3b8206f-1bfa- 42de-8047-1e12297b04d0 https://bzp.uzp.gov.pl/ ZP403/Preview/ c3b8206f-1bfa- 42de-8047-1e12297b04d0
  Ogłoszenieo zmianie ogłoszenia jest umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z nr 540096715-N-2020
  <div>https:// bzp.uzp.gov.pl/ ZP406/Preview/ 9e5cc022-12fc- 40f8-aac4-b11428b3c336</div>