Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

To jest starsza wersja wpisu, opublikowana 4 lutego 2020 o 17:36:28. Opis zmian możesz sprawdzić poniżej lub przejść do aktualnej wersji.

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Treść ogłoszenia umieszczona jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 505360-N-2020

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a86fc1a4-7858-43bf-b4a7-7ef963d03cb7

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540016111-N-2020

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/25d9023e-3546-4759-a71f-8adf494d16c3

 

Postępowanie zostało unieważnione

Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. Wartość oferty ocenionej jako najkorzystniejsza przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny oferty najwyżej ocenionej.

Informacja o unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510020961-N-2020

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/d7a8d322-274a-439b-987d-bdc664519694

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2020-01-22 20:20:48
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2020-02-11 23:23:36
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

Zmiany:

Data wygaśnięcia
20200211 20200214
Pliki do pobrania
https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2020/01/Unieważnienie.odt
opis: Informacja o unieważnieniu postępowania
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2020/01/Scan-1.pdf
opis: Informacja o unieważnieniu postępowania