Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

To jest starsza wersja wpisu, opublikowana 22 stycznia 2020 o 20:20:48. Opis zmian możesz sprawdzić poniżej lub przejść do aktualnej wersji.

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Treść ogłoszenia umieszczona jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 505360-N-2020

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a86fc1a4-7858-43bf-b4a7-7ef963d03cb7

 

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2020-01-22 20:20:48
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2020-02-11 23:23:36
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

Zmiany:

22 stycznia 2020 o 20:20:48Aktualna wersja
Treść
Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
Treść ogłoszenia umieszczona jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 505360-N-2020 Treść ogłoszenia umieszczona jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 505360-N-2020
https://bzp.uzp.gov.pl/ ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id= a86fc1a4-7858- 43bf-b4a7-7ef963d03cb7 https://bzp.uzp.gov.pl/ ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id= a86fc1a4-7858- 43bf-b4a7-7ef963d03cb7
   
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540016111-N-2020
  https://bzp.uzp.gov.pl/ ZP406/Preview/ 25d9023e-3546- 4759-a71f-8adf494d16c3
   
  <strong>Postępowanie zostało unieważnione</strong>
  Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. Wartość oferty ocenionej jako najkorzystniejsza przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny oferty najwyżej ocenionej.
  Informacja o unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510020961-N-2020
  https://bzp.uzp.gov.pl/ ZP403/Preview/ d7a8d322-274a- 439b-987d-bdc664519694
Osoba zmieniająca
5 
Data wygaśnięcia
20200211 20200214
Pliki do pobrania

opis:
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2020/01/CCF20200128.pdf
opis: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Pliki do pobrania

opis:
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2020/01/Scan.pdf
opis: Informacja z otwarcia ofert
Pliki do pobrania

opis:
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2020/01/Scan-1.pdf
opis: Informacja o unieważnieniu postępowania