Usługi porządkowe świadczone na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług porządkowych świadczonych na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

 

Informujemy, że termin składania ofert zostaje przedłużony do 26.03.2020.

Oferty prosimy dostarczać do Sekretariatu Muzeum w godzinach 9.00-14.00

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytania ofertowe, do Zamawiającego w wyznaczonym terminie tj. (termin składania ofert został przedłużony z pierwotnego 17.03.2020 r. z uwagi na pandemię związaną z koronawirusem) do dnia 26.03.2020 r., wpłynęło 3 oferty, złożona przez:

 

Nr oferty

Oferent

(nazwa, adres)

 

Cena ofertowa (brutto)

1 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE S.O.S BARWIT Barbara Jakubczak, ul. Klemensiewicza 5A/32, 01-318 Warszawa 131 346,00 zł
2 EKOBRIS S.C. Piotr Masiak, Rafał Wyszyński
ul. Geodezyjna 80B/16, 03-290 Warszawa
76 752,00 zł
3 AWIMA sp. jawna B. Wiśniewski,
ul. 3-go Maja 2B/22, 05-410 Józefów
82 065,60 zł

Kryterium wyboru Wykonawcy stanowiła cena 100%.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 wykazał jednoznacznie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

Biorąc powyższe pod uwagę za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 2. Zamówienie zostanie udzielone firmie: EKOBRIS S.C. Piotr Masiak, Rafał Wyszyński, ul. Geodezyjna 80B/16, 03-290 Warszawa.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale 3 Zapytania ofertowego cyt. „Jeżeli umowa nie zostanie podpisana przed terminem początkowym wskazanym powyżej (01.04.2020r.), rozpoczęcie realizacji usług nastąpi w terminie późniejszym, uzgodnionym między stronami.”

 

 

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2020-03-11 09:45:29
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2020-04-03 09:48:40
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

  • 3 kwietnia 2020 o 09:48:40 [aktualna wersja] Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
  • 16 marca 2020 o 11:23:40 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
  • 11 marca 2020 o 09:45:29 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: utworzenie dokumentu