Dostawa wraz z montażem systemu FM audioguide i tourguide dla Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących dostawy wraz z  montażem systemu FM audioguide i tourguide dla Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul Solec 24, 00-403 Warszawa.

 

Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan dokumentów podpisany przez Wykonawcę) do dnia 15. 10.2021 r. godz. 12.00

na adresMuzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

  1. Solec 24

00-403 Warszawa

e-mail: sekretariat@muzeumazji.pl

UWAGA. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Muzeum. Oferty, które wpłyną
po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oryginalny podpisany dokument zaproszenia do składania ofert znajduje się do wglądu w Sekretariacie Muzeum Azji i Pacyfiku  w Warszawie Solec 24

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytanie ofertowe, do Zamawiającego wpłynęło 3 oferty.
Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Wartość oferty

(w zł brutto)

Miejsce w rankingu
1 MOVITECH Ł. MARZEC I WSPÓLNICY SP.J.

ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków

60 270,00 zł II
2 MEXPO Przemysław Diering

ul. Kazimierza Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia

42 000,00 zł I
3 MICHAŁ KRYNICKI AUDIOTOUR

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

60 466,80 zł III

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2. Zamówienie zostanie udzielone firmie: MEXPO Przemysław Diering, ul. Kazimierza Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia.

Dziękujemy za zainteresowanie postępowaniem i złożenie ofert.

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2021-10-07 10:56:36
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2021-10-26 10:07:52
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

  • 26 października 2021 o 10:07:52 [aktualna wersja] Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
  • 7 października 2021 o 13:02:33 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
  • 7 października 2021 o 10:56:36 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: utworzenie dokumentu