Księgowa w Dziale Finansowo – Księgowym

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko
Księgowa
w Dziale Finansowo-Księgowym
Wymagania:
Wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku finanse i rachunkowość
Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych
Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości
Bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office (Excel)
Umiejętność analitycznego myślenia
Odpowiedzialność i rzetelność
Dobra organizacja czasu pracy
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
Samodzielność
Umiejętność pracy pod „presją czasu”
Dyspozycyjność
Dodatkowo mile widziane:
doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, dotacji celowych i inwestycyjnych
Zakres obowiązków:
dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej oraz kompletności i prawidłowości dokumentów będących podstawą księgowania,
prawidłowe dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont jednostki,
kompletowanie i przygotowywanie otrzymanych, zadekretowanych i sprawdzonych dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych,
bieżące ujmowanie w księgach rachunkowych zapisów dotyczących zaistniałych operacji gospodarczych
systematyczna kontrola i uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych z dokumentami źródłowymi oraz właściwymi osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie ewidencji pomocniczej,
czynny udział w przygotowywaniu sprawozdań finansowych,
przygotowywanie materiałów niezbędnych do planowania i realizacji środków pochodzących z grantów, dotacji celowych i innych
księgowanie i terminowe przygotowywanie wniosków o płatność i rozliczanie grantów, dotacji celowych, inwestycyjnych itp.
Czynny udział w opracowywaniu planów finansowych.
Przygotowywanie umów cywilnoprawnych we współpracy z radcą prawnym i pracownikami merytorycznymi
inne prace zlecone przez Głównego księgowego
Dokumenty: CV i list motywacyjny (1000 znaków)
Zgłoszenia prosimy składać pocztą, e-mailem lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa, ul. Solec 24) do dnia 12.09.2022 r.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli (bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana):
Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24 moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2022-08-29 19:51:33
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2022-08-29 19:53:31
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

  • Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
  • 29 sierpnia 2022 o 19:51:33 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: utworzenie dokumentu