Wyniki naboru na stanowisko Koordynatora projektów wystawienniczych

19.12.2019 r. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ogłosiło nabór na stanowisko Koordynatora projektów wystawienniczych na muzealnej stronie bip i w Urzędzie Pracy w Warszawie. Nabór zakończono 10.01.2020 r. W odpowiedzi na ogłoszenie do sekretariatu Muzeum wpłynęło 145 zgłoszeń. Po rozmowie kwalifikacyjnej z 7 najlepszymi kandydatami ostatecznie wybrana została kandydatura p. Aleksandry Fudalej, co ogłoszono na bip dnia 03.02.2020 r.

Komisja weryfikacyjna:

Joanna Wasilewska, dyrektor

Magdalena Ginter – Frołow, kier. dz. naukowo-wystawienniczego

Małgorzata Matuszczak, specj.ds. osobowych

 

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. osobowych przez 1 miesiąc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2020-02-03 10:24:42
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2020-02-03 10:24:42
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

Brak wcześniejszych wersji oraz brak historii zmian dla tego wpisu.