Wyniki naboru na stanowisko Bibliotekarz/Bibliotekarka

W dniu 27.09.2023 r. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ogłosiło nabór na stanowisko Bibliotekarz/Bibliotekarka na muzealnej stronie BIP. Nabór zakończono 15.10.2023 r. W odpowiedzi na ogłoszenie do sekretariatu Muzeum wpłynęło 21 zgłoszeń. Po rozmowie kwalifikacyjnej z 4 najlepszymi kandydatami ostatecznie wybrana została kandydatura p. Anity Elwiry Weremy, co ogłoszono na BIP  30.10.2021 r.

Komisja weryfikacyjna:

Małgorzata Zakrzewska, zastępca dyrektora

Magdalena Ginter-Frołow, kierownik Działu Naukowo-Wystawienniczego

Marzena Mazek, specjalista ds. osobowych

 

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. osobowych przez 1 miesiąc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2023-10-30 09:35:10
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2023-10-30 09:35:10
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Józef Zalewski

Wersje / Historia zmian:

Brak wcześniejszych wersji oraz brak historii zmian dla tego wpisu.