Wynik naboru na stanowisko sekretarz/sekretarka

W dniu 3.07.2023 r.  Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ogłosiło nabór na stanowisko sekretarki/sekretarza na muzealnej stronie BIP. Nabór zakończono 24.07.2023 r. W odpowiedzi na ogłoszenie do sekretariatu Muzeum wpłynęło 20 zgłoszeń. Po rozmowie kwalifikacyjnej z 5 najlepszymi kandydatkami, którym dziękujemy za przybycie, ostatecznie wybrana została kandydatura p. Gabrieli Jankowskiej, co ogłoszono na BIP 17.08.2023 r.

Komisja weryfikacyjna:

Joanna Wasilewska- dyrektor Muzeum

Małgorzata Zakrzewska, zastępca dyrektora Muzeum

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. osobowych przez 1 miesiąc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2023-08-17 10:21:03
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2023-08-17 10:21:03
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

Brak wcześniejszych wersji oraz brak historii zmian dla tego wpisu.