Wynik naboru na stanowisko – pracownik w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

W dniu 19.09.2023 r. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ogłosiło nabór na stanowisko pracownika w Dziale Administracyjno-Gospodarczym na muzealnej stronie BIP. Nabór zakończono 30.09.2023 r. W odpowiedzi na ogłoszenie do sekretariatu Muzeum wpłynęło 8 zgłoszeń. Po rozmowie kwalifikacyjnej z  najlepszymi kandydatami ostatecznie wybrana została kandydatura p. Krzysztofa Ruścia, co ogłoszono na BIP  04.10.2023 r.

Komisja weryfikacyjna:

Józef Zalewski – p.o. dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku;

Maciej Gacyk – kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. osobowych przez 1 miesiąc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2023-10-04 09:35:50
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2023-10-04 09:35:50
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Józef Zalewski

Wersje / Historia zmian:

Brak wcześniejszych wersji oraz brak historii zmian dla tego wpisu.