Wynik naboru na stanowisko – Koordynator/Koordynatorka wydarzeń muzealnych

W dniu 06.09.2022 r. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ogłosiło nabór na stanowisko Koordynator/Koordynatorka wydarzeń muzealnych na muzealnej stronie BIP. Nabór zakończono 23.09.2022 r. W odpowiedzi na ogłoszenie do sekretariatu Muzeum wpłynęło 21 zgłoszeń. Po rozmowie kwalifikacyjnej z  najlepszymi kandydatami ostatecznie wybrana została kandydatura p. Anny Giedrojć, co ogłoszono na BIP  25.10.2022 r.

Komisja weryfikacyjna:

Joanna Wasilewska – dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku

Karolina Krzywicka – kierownik Działu Projektów Kulturalnych i Promocji.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. osobowych przez 1 miesiąc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2022-10-25 13:12:10
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2022-10-25 13:12:10
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

Brak wcześniejszych wersji oraz brak historii zmian dla tego wpisu.