Wynik naboru na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

W dniu 16.12.2018 r. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ogłosiło nabór na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego na muzealnej stronie bip i w Urzędzie Pracy w Warszawie. Nabór zakończono 4.01.2019 r. W odpowiedzi na ogłoszenie do sekretariatu Muzeum wpłynęły 22 zgłoszenia. Po rozmowie kwalifikacyjnej z 5 najlepszymi kandydatami ostatecznie wybrana została kandydatura p. Macieja Gacyka, co ogłoszono na bip dnia 28.01.2019 r.

Komisja weryfikacyjna:

Joanna Wasilewska, dyrektor

Sylwia Krajewska, p.o. zastępca dyrektora ds. adm.-gosp.

Małgorzata Matuszczak, specj.ds. osobowych

 

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. osobowych przez 1 miesiąc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2019-01-28 15:26:38
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2019-01-28 15:26:38
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

Brak wcześniejszych wersji oraz brak historii zmian dla tego wpisu.