Wynik naboru na stanowisko Archiwista/Archiwistka

W dniu 27.09.2023 r. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ogłosiło nabór na stanowisko Archiwista/Archiwistka na muzealnej stronie BIP. Nabór zakończono 15.10.2023 r. W odpowiedzi na ogłoszenie do sekretariatu Muzeum wpłynęło 9 zgłoszeń. Po rozmowie kwalifikacyjnej z 2 najlepszymi kandydatami ostatecznie wybrana została kandydatura p. Rafała Gorczycy, co ogłoszono na BIP  30.10.2021 r.

Komisja weryfikacyjna:

Małgorzata Zakrzewska, zastępca dyrektora

Maciej Gacyk, kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Marzena Mazek, specjalista ds. osobowych

 

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. osobowych przez 1 miesiąc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2023-10-30 09:32:27
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2023-10-30 09:32:27
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Józef Zalewski

Wersje / Historia zmian:

Brak wcześniejszych wersji oraz brak historii zmian dla tego wpisu.