Nabór na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

– wykształcenie wyższe o specjalności technicznej, administracyjnej lub zarządczej,

– minimum 5-letni staż pracy na stanowisku administracyjnym

– prawo jazdy kat B

Ramowy zakres obowiązków:

  1. Zapewnienie obsługi działalności statutowej Muzeum.
  2.  Administrowanie obiektami użyteczności publicznej w szczególności:

– remonty, inwestycje, wyposażenie wnętrz,

– nadzór nad serwisem urządzeń i wyposażenia technicznego, stanu  obiektów, obligatoryjne przeglądy techniczne,

– zabezpieczenie dostaw mediów i rozliczanie ich kosztów,

– nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym, ochrony mienia, warunkami BHP zgodnie z przepisami prawa,

– zapewnienie czystości i estetyki pomieszczeń oraz terenu obiektów i urządzeń.

  1. Gospodarka materiałowa

– zaopatrzenie w materiały biurowe i inne niezbędne w działalności Muzeum

– ewidencja, inwentaryzacja i rozliczanie środków trwałych.

  1. Nadzór nad funkcjonowaniem środków transportu oraz jego rozliczanie.
  1. Realizacja dostaw i usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
  1. Kierowanie pracami Działu Adm.-Gosp.

Zgłoszenia prosimy składać pocztą, meilem lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa, ul. Solec 24) do dnia 4.01.2019 r.

Zgłoszenie powinno zawierać zastępujące dokumenty:

– podpisane odręcznie cv z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

– certyfikaty, opinie, rekomendacje,

– kopie świadectw pracy.

Informujemy kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie  rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24 moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2018-12-11 10:22:48
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2019-01-09 10:14:28
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

  • Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
  • 11 grudnia 2018 o 10:22:48 Osoba zmieniająca: Sebastian Pomirski, opis zmiany: utworzenie dokumentu