Misja

To jest starsza wersja wpisu, opublikowana 22 stycznia 2020 o 08:39:04. Opis zmian możesz sprawdzić poniżej lub przejść do aktualnej wersji.

Misją Muzeum jest upowszechnianie wartości historii, nauki i kultury w oparciu o posiadane muzealia, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej – wystawy. Muzeum prowadzi działalność naukową i edukacyjną, gromadzi i przechowuje dobra kultury azjatyckiej w zakresie archeologii, antropologii, etnografii, historii, rzemiosła artystycznego i sztuki z terenów Azji i Pacyfiku. Współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z innymi podmiotami realizującymi cele i zadania związane z działalnością kulturalną. Muzeum realizuje cele poprzez:

– gromadzenie dóbr kultury, materiałów dokumentacyjnych i ich przechowywanie
– katalogowanie, inwentaryzowanie i naukowe opracowania zbiorów i materiałów dokumentacyjnych
– konserwację i zabezpieczanie posiadanych zbiorów
– udostępnianie zbiorów poprzez organizację wystaw
– działalność edukacyjną i wydawniczą
– prowadzenie badań
– współdziałanie w upowszechnianiu nauki, sztuki z innymi instytucjami realizującymi cele i zadania związane z działalnością Muzeum

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora Muzeum z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Muzeum używa okrągłej pieczęci z godłem RP i nazwą Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Dochód z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.

Obszarem działalności Muzeum jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2018-07-16 09:00:00
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2020-01-22 08:48:27
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

Zmiany:

Pliki do pobrania

opis:
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2020/01/CCF20200116.pdf
opis: Plan zamówień publicznych 2020