Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Postępowanie Nr 2/2020

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Postępowanie Nr 2/2020. Treść ogłoszenia umieszczona jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 511626-N-2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5d77f60d-980d-487b-9c08-904949bbfffd Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540029858-N-2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/a0e26ceb-1b8b-4644-b18f-25b5e30a9ad5

Data publikacji: 11 lutego 2020
kategoria: Podlegające ustawie PZP