Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.

Data publikacji: 29 grudnia 2020
kategoria: Podlegające ustawie PZP

Kompleksowa realizacja wystawy stałej w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. Postępowanie nr 3/2020

miniPortal link do postępowania : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a58a0345-bc2d-4bfd-90fe-16f4b8f53989 Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Link do narzędzia: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl   UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający przekazał w dniu 21.01.2020 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie o treści zawartej w niniejszym PDFie

Data publikacji: 18 grudnia 2020
kategoria: Podlegające ustawie PZP