PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO ORAZ DORADZTWA TECHNICZNEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH NA POTRZEBY EKSPOZYCJI STAŁEJ MUZEUM AZJI I PACYFIKU” W SWOJEJ SIEDZIBIE PRZY UL. SOLEC 24 W WARSZAWIE.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu SIWZ wskazaną w piśmie Wykonawcy. W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert na dzień 07.03.2019. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Data publikacji: 18 lutego 2019
kategoria: Nie podlegające ustawie PZP